Γ.Ν. Μυτιλήνης “Βοστάνειο”: Προκήρυξη κενών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

Θέσεις εργασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων επί θητεία, ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. Μυτιλήνης