Γ.Ν. Σερρών: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., επί θητεία

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη πλήρωσης των επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του
κλάδου Ε.Σ.Υ., στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

ΠΡΟΣΦΑΤΑ