Γ.Ν. Χαλκίδας_Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου_Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης: Προκήρυξη για πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού

Προκήρυξη για πλήρωση μίας (1) κενούμενης θέσης επί θητεία, ειδικευμένου ιατρού, κλάδου Ε.Σ.Υ., ειδικότητα Ακτινολογία, θέση Διευθυντή, για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα “ΔΙΟΚΛΕΙΟ” Γ.Ν. – Κ.Υ. Καρύστου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...