Γ.Ν. Χαλκίδας_Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου_Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης: Προκήρυξη για πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού

Θέσεις εργασίας

Προκήρυξη για πλήρωση μίας (1) κενούμενης θέσης επί θητεία, ειδικευμένου ιατρού, κλάδου Ε.Σ.Υ., ειδικότητα Ακτινολογία, θέση Διευθυντή, για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα “ΔΙΟΚΛΕΙΟ” Γ.Ν. – Κ.Υ. Καρύστου