Γ.Ν. Ρόδου “Ανδρέας Παπανδρέου”: Προκήρυξη έξι (6) θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία

Θέσεις εργασίας

Προκήρυξη για την πλήρωση έξι (6) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου “Ανδρέας Παπανδρέου”