Γ.Ν. – Κ.Υ. Λήμνου: Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού, κλάδου Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Αναισθησιολογίας, για το Γ.Ν. – Κ.Υ. Λήμνου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ