Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

Θέσεις εργασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία, του κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας