Π.Γ.Ν. Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ): Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Θέσεις εργασίας

Προκήρυξη για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων ειδικευμένων ιατρών, του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ)