Γ.Ν. Πρέβεζας: Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ., επί θητεία

Θέσεις εργασίας

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Νεφρολογίας, στο βαθμό του Διευθυντή, για το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας