Γ.Ν. Κατερίνης: Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

Θέσεις εργασίας

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, για το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης