Γ.Ν. Νίκαιας “Άγιος Παντελεήμων” – Γ.Ν.Δ.Α. “Η Αγία Βαρβάρα”: Προκήρυξη για μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ., επί θητεία

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του
κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, ειδικότητας Νεφρολογίας, για το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας “Άγιος Παντελεήμων” – Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής “Η Αγία Βαρβάρα”

ΠΡΟΣΦΑΤΑ