Γ.Ν. – Κ.Υ. Καλύμνου “Το Βουβάλειο”: Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ

Θέσεις εργασίας

Πλήρωση τεσσάρων (4) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του
κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Καλύμνου