Γ.Ν. Χίου “Σκυλίτσειο”: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών, κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία

Θέσεις εργασίας

Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, για το Γενικό Νοσοκομείο Χίου “Σκυλίτσειο”