Π.Ι. Βιλίων: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Γενικού Ιατρού, Α.Π.Υ.

Θέσεις εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, με καθεστώς Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) για παρεχόμενες υπηρεσίες, στο Περιφερειακό Ιατρείο (Π.Ι.) Βιλίων Αττικής, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.