Γ.Ν. Μεσσηνίας – Ν.Μ. Καλαμάτας: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία

Θέσεις εργασίας

Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, για το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας