Γ.Ν. Πρέβεζας: Πρόσκληση συνεργασίας με ειδικευμένους ιατρούς, ειδικότητας Αναισθησιολογίας και Παθολογίας, με Δ.Π.Υ.

Θέσεις εργασίας

Πρόσκληση συνεργασίας του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας με εξωτερικούς συνεργάτες ιατρούς ειδικότητας Αναισθησιολογίας και Παθολογίας, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.), για παρεχόμενες υπηρεσίες.