Γ.Ν.Α “Γ. Γεννηματάς”: Προκήρυξη κενής θέσης ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ., επί θητεία

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη για την πλήρωση επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄

ΠΡΟΣΦΑΤΑ