Γ.Ν. Λευκάδας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ειδικευμένων ιατρών, με Α.Π.Υ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρών ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Παθολογίας και Αναισθησιολογίας, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών, για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ