Γ.Ν. Λακωνίας – Ν.Μ. Μολάων: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., επί θητεία

Θέσεις εργασίας

Προκήρυξη για την πλήρωση 6 κενών θέσεων, επί θητεία, ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., στο βαθμό του Επιμελητή Β΄, για το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας (Αποκεντρωμένη οργανική Μονάδα Μολάων