Γ.Ν. Καβάλας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ειδικευμένου ιατρού, με Α.Π.Υ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας παθολογίας για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, υπό το καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ), προς κάλυψη των επιτακτικών αναγκών του Νοσοκομείου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και όχι πέραν της 30/9/2020.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ