ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Ι.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, Αποφάσεις - Ανακοινώσεις, Γενικά, Επικαιρότητα, Χωρίς κατηγορία