ΕΓΓΡΑΦΟ Π.Ι.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ, κ. Β. ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ_Α.Π.6611

Αποφάσεις - Ανακοινώσεις, Δράσεις, Επικαιρότητα, Χωρίς κατηγορία