3η Ημερίδα του Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Ε.

Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Webinar: 3η Ημερίδα του Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

Διαδικτυακή μετάδοση, 26/9/2020

Ώρα: 10.00 π.μ.