Γ.Ν. Κορίνθου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρών ειδικότητας Παθολογίας με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, για το Παθολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ