Γ.Ν.Α. “Η ΕΛΠΙΣ”: Προκήρυξη για πλήρωση τριών (3) θέσεων ειδικευμένων ιατρών

Θέσεις εργασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Γ.Ν.Α. “Η Ελπίς”: Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων επί θητεία ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.