Γ.Ν. Άμφισσας: Προκήρυξη θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ.

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, στην ειδικότητα Ουρολογίας

ΠΡΟΣΦΑΤΑ