Γ.Ν. Πέλλας – Ν.Μ. Έδεσσας: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Θέσεις εργασίας

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ., στην ειδικότητα της Ακτινολογίας