Γ.Ν. Χαλκίδας: Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Θέσεις εργασίας

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, στο Γ.Ν. Χαλκίδας, κατά βαθμό Επιμελητή Β΄