Γ.Ν. Καρδίτσας: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Θέσεις εργασίας

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, για το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, κατά ειδικότητα Εσωτερικής Παθολογίας και βαθμό Επιμελητή Α΄