Γ.Ν. Κορίνθου: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Θέσεις εργασίας

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, για το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, διαφόρων ειδικοτήτων και κατά βαθμό Επιμελητή Β΄