“Διόκλειο” Γ.Ν. – Κ.Υ. Καρύστου: Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης επί θητεία, ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης επί θητεία, ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ., για το “Διόκλειο” Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Καρύστου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ