Γ.Ν.Π.Α. “Π. και Α. Κυριακού”: Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών το κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

Θέσεις εργασίας

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, για το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών “Παν. & Αγλαΐας Κυριακού”, κατά βαθμό Επιμελητή Β΄