Γ.Ν.Π.Α. “Π. και Α. Κυριακού”: Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών το κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, για το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών “Παν. & Αγλαΐας Κυριακού”, κατά βαθμό Επιμελητή Β΄

ΠΡΟΣΦΑΤΑ