ΓΑΟΝΑ “Αγ. Σάββας”: Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Προκήρυξη για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, για το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών “Αγ. Σάββας”, κατά βαθμό Επιμελητή Β΄

ΠΡΟΣΦΑΤΑ