Α.Ν.Θ. Θεαγένειο: Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Θέσεις εργασίας

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, για το Α.Ν.Θ. Θεαγένειο, διαφόρων ειδικοτήτων και κατά βαθμό Επιμελητή Β΄