Π.Γ.Ν. “Αττικόν”: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Θέσεις εργασίας

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, για το Π.Γ.Ν. Αττικόν, διαφόρων ειδικοτήτων και κατά βαθμό Επιμελητή Β΄