Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισμός-Οφθαλμιατρείο Αθηνών-Πολυκλινική”-Ο.Μ. Οφθαλμιατρείο Αθηνών: Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, για το Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισμός-Οφθαλμιατρείο Αθηνών-Πολυκλινική”- Οργανική Μονάδα Οφθαλμιατρείο Αθηνών, κατά βαθμό Επιμελητή Β΄

ΠΡΟΣΦΑΤΑ