Γ.Ν. Χαλκίδας: Προκήρυξη για συνεργασία ειδικευμένων ιατρών, με καθεστώς έκδοσης ΑΔΠΥ

Θέσεις εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συνεργασία 2 (δύο) ειδικευμένων ιατρών Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Γενικής Ιατρικής, με καθεστώς έκδοσης απόδειξης δελτίου παροχής υπηρεσιών στο Τ.Ε.Π. του Γ.Ν. Χαλκίδας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και δυνατότητα παράτασης έως της 31-12-2020 .