Γ.Ν. Σύρου “Βαρδάκειο και Πρώϊο: Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, για το Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ» , στην ειδικότητα Χειρουργικής και βαθμό Διευθυντή

ΠΡΟΣΦΑΤΑ