Γ.Ν. Βόλου “Αχιλλοπούλειο”: Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ

Θέσεις εργασίας

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, επί θητεία, για το Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο», κατά βαθμό Επιμελητή Β΄