Γ.Ν. Τρικάλων: Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία

Θέσεις εργασίας

Προκήρυξη για την πλήρωση κενής οργανικής θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, κατά ειδικότητα Ακτινολογίας και βαθμό Διευθυντή