Γ.Ν.Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών, του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Προκήρυξη για πλήρωση πέντε (5) θέσεων ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ., για το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” (Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»), στο βαθμό του Επιμελητή Β

ΠΡΟΣΦΑΤΑ