Γ.Ν. Καρπάθου: Προκήρυξη για μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ

Θέσεις εργασίας

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία για το Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος»