Γ.Ν. Καρπάθου: Προκήρυξη για μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία για το Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος»

ΠΡΟΣΦΑΤΑ