Γ.Ν. Δράμας: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, για το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, στο βαθμό του Διευθυντή

ΠΡΟΣΦΑΤΑ