Γ.Ν. Χίου “Σκυλίτσειο”: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, στο βαθμό του Επιμελητή Β΄, για το Γενικό Νοσοκομείο Χίου “Σκυλίτσειο”

ΠΡΟΣΦΑΤΑ