Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Αμαλιάδας: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ

Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων
Ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας (Αποκεντρωμένη
Οργανική Μονάδα Αμαλιάδας)

ΠΡΟΣΦΑΤΑ