Γ.Ν. Ημαθίας – Α.Ο.Μ. Νάουσας: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ

Θέσεις εργασίας

Προκήρυξη για την πλήρωσή μίας (1) θέσης ειδικευμένου Ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, στην ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας, στο βαθμό του Επιμελητή Β΄, για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Νάουσας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας