Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ

Θέσεις εργασίας

Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, στο βαθμό Επιμελητή Β΄, για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης