Γ.Ν. Χαλκίδας_Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου_Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης (ΑΟΜ Κύμης): Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, στην ειδικότητα Ιατρικής Βιοπαθολογίας & Εργαστηριακής Ιατρικής και στο βαθμό Επιμελητή Α΄, για το Γ.Ν. Χαλκίδας _ Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου _ Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Κύμης)

ΠΡΟΣΦΑΤΑ