Γ.Ν. Λευκάδας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιατρού αναισθησιολόγου με ΑΠΥ

Θέσεις εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας, με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στο Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ