Γ.Ν. – Κ.Υ. Γουμένισσας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Θέσεις εργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γ. Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ιατρό ειδικότητας Χειρουργικής με καθεστώς έκδοσης από αυτόν δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών και για χρονικό διάστημα έως την 31.12.2020.