Γ.Ν. Νίκαιας “Αγ. Παντελεήμων” – Γ.Ν.Δ.Α. “Αγ. Βαρβάρα”: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιδιωτών ιατρών με Δ.Π.Υ.

Το Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»- ΓΝΔΑ «Η Αγίας Βαρβάρα» για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, προκειμένου να καλύψει
τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του σε ιατρικό προσωπικό λόγω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για την ομαλή και εύρυθμη
λειτουργία του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ιατρούς των παρακάτω
ειδικοτήτων, με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής
υπηρεσιών, πλήρους απασχόλησης , διάρκειας έως δύο (2) μήνες, με δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας έως και 31/12/2020

ΠΡΟΣΦΑΤΑ